Katedra Mikrobiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu 

im. Piastów Śląskich

  Strona Główna AM START arrow Towarzystwo Mikrobiologii    Klinicznej
18.04.2015.
 
 
TOWARZYSTWO MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ Drukuj Email
Spis treści
TOWARZYSTWO MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ
KONTAKT
AKTUALNOŚCI
SYMPOZJUM
 
 
 
UWAGA!!!!

NOWA, AKTUALNA STRONA TMK
www.tmk.evereth.pl

 

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do wszystkich mikrobiologów, lekarzy klinicystów, którzy zajmują się problemami zakażeń, oraz wszystkich, którym bliskie są problemy związane z mikrobiologią kliniczną, z następującą informacją.
We Wrocławiu, w 2003 roku zostało zarejestrowane i rozpoczęło działalność Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej.
Celem TMK jest przede wszystkim działalność naukowa i edukacyjna prowadząca do integracji mikrobiologii jako nauki podstawowej z klinicznymi naukami medycznymi. Nasze działania mają na celu pełną współpracę z obecnie działającymi organizacjami np. z Polskim Towarzystwem Zakażeń Szpitalnych i Polskim Towarzystwem Mikrobiologów. Mamy jednak zamiar skupić się głównie na zagadnieniach związanych z medycyną, szerzeniem wiedzy na temat jakości w klinicznych badaniach mikrobiologicznych, właściwej współpracy mikrobiologów z klinicystami pozwalającej na lepsze wykorzystanie badań mikrobiologicznych w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów. Zagadnienia te wydają się szczególnie ważne w okresie wchodzenia naszego kraju w struktury Unii Europejskiej. Celem naszym jest więc jak najlepsze przygotowanie polskich laboratoriów diagnostyki medycznej do nowych warunków. Zorganizowaliśmy już kilka krajowych i międzynarodowych konferencji oraz wiele szkoleń na tematy związane z diagnostyką i leczeniem zakażeń, tworzeniem biofilmu przez drobnoustroje, systemami jakości w diagnostyce medycznej i innymi niezwykle aktualnymi zagadnieniami z mikrobiologii klinicznej. Od początku działalności zorganizowaliśmy między innymi:
¨ Międzynarodowe Sympozjum „Wielkie Postacie Nauki z Wrocławia - Mikrobiologia i Serologia od Hirszfelda do dzisiaj”, które odbyło się w dniach 8-9 września 2004 we Wrocławiu w związku z uczczeniem 50 rocznicy śmierci Prof. Ludwika Hirszfelda.
¨ I Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: ” Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń.” Polanica Zdrój 2-3 marca 2007
¨ II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: ” Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń.” Kudowa Zdrój 8-10 maja 2008.

Planujemy przeprowadzenie kolejnych szkoleń i sympozjów. Między innymi w listopadzie 2009 roku kolejnej, trzeciej już Konferencji z cyklu Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń.” Obecnie w naszych szeregach jest już ponad 100 członków, w tym lekarze różnych specjalności, diagności medyczni, mikrobiolodzy i pielęgniarki epidemiologiczne.
Warunkiem przynależności do TMK jest wypełnienie i odesłanie deklaracji członkowskiej, przesłanie kserokopii dowodu osobistego oraz wniesienie opłaty 50 zł rocznie na cele statutowe TMK. Na dalszych stronach znajduje się wzór deklaracji, statut TMK oraz numer konta i adres, na który należy wysyłać deklarację.

STATUT TOWARZYSTWA

DEKLARACJA CZŁONKOWSKAZmieniony ( 14.02.2013. )